Informatiepunten Zorg

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) van Rotterdam-Rijnmond.

link

In de wijk

Buurtmoeders, sociaal wijkteams, Eropafteam en Huis van de Wijk.

link

Jeugd

Contacten bij Centrum voor jeugd en gezin, jongerenwerk, jongerencentrum CAPSLOC en het Jeugdbeschermingsplein.

link

Wmo

Zorg voor ouderen en gehandicapten op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning.

link