Een mooi duurzaam resultaat in 2017

Samen met partners werkt de gemeente Capelle aan een groenere en duurzame stad. Met veel enthousiasme zijn de projectgroepen ook in 2017 aan de slag gegaan. De buurtacties voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, in samenwerking met het ECC, leveren een besparing op van 349 ton CO2 op per jaar, er zijn vier groene schoolpleinen gerealiseerd, er is 700m2 groen dak gerealiseerd en de eerste ondernemers hebben een gratis energiescan laten uitvoeren.

Wethouder Jean-Paul Meuldijk (duurzaamheid): “In Capelle lopen we voorop met duurzaamheid. Met de projecten van de duurzaamheidsagenda zorgen we voor minder energieverbruik en meer opwekking van duurzame energie. Als gemeente ondersteunen we initiatieven en geven we het goede voorbeeld. Samen met onze partners geven we invulling aan de energietransitie die ons de komende decennia te wachten staat.”

Wonen

Het Energie Collectief Capelle (ECC) organiseert in samenwerking met de gemeente bijeenkomsten in Capelle waarbij bewoners gestimuleerd worden om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Een persoonlijk advies dat past bij de eigen woning is hier een onderdeel van. In 2017 zijn buurtacties gehouden in de Eilandenbuurt/Baaienbuurt, Molenbuurt en in de Scandinavische/Amerikaanse buurt. Het resultaat van alle buurtacties van 2015 t/m 2017 levert een besparing op van 349 ton CO2 per jaar.

Scholen

Bij zes basisscholen zijn vier groene schoolpleinen zijn gerealiseerd. Het gaat om De Balans & De Fontein, Kindcentrum Ontdekrijk, Het Baken & de Catamaran en OBS West. Ook zijn er bij twaalf schoolgebouwen energiescans uitgevoerd, waarvan met 80% van deze scholen de energiescan is besproken.

Tuinen

Op verschillende plaatsen in de stad zijn projecten gestart gericht op het vergroenen van tuinen. Door verschillende ‘tegel eruit’ acties worden steeds meer Capellenaren bekend met de voordelen van meer groen. De subsidieregeling voor groene daken en groene gevels is begin 2017 in werking getreden. In het eerste jaar van de subsidieregeling is al bijna 700 m2 groen dak gerealiseerd. De subsidieregeling is recent verruimd zodat ook bedrijven en instellingen er gebruik van kunnen maken. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie is te vinden op: www.duurzaamcapelle.nl.

VvE’s en bedrijven

Sinds het najaar van 2017 biedt de gemeente Capelse bedrijven een gratis energiescan aan. De eerste bedrijven hebben hier gebruik van gemaakt. Er is een collectief zonnepanelenproject gestart. Inmiddels hebben 35 ondernemers interesse in dit project. Twee VvE’s in Capelle gaan als voorloper aan de slag om hun gebouw flink te verduurzamen.

Gemeentelijke organisatie

Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente Capelle zelf een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen. Per 2017 koopt de gemeente Nederlandse windstroom, waarvan 15% wordt opgewekt door de windmolen op het Rivium. Het energielabel van het gemeentehuis is door verbouwingen van energielabel G in 2007 naar energielabel A in 2017 gegaan. En op de Werkkamer, het informatiecentrum over de centrumontwikkeling op het Amnestyplein, zijn 52 zonnepanelen geplaatst.

Het Capels college van B&W heeft op 22 februari het jaarverslag Duurzaamheid 2017 vastgesteld. Bekijk de resultaten in de striptekening (bijlage) en download het jaarverslag op www.duurzaamcapelle.nl