Voorlopige Capelse verkiezingsuitslagen (21-03-2019)

In de Capelse uitslagen komt Forum voor Democratie als grootste uit de bus bij de Provinciale Statenverkiezingen, voor de Waterschapsverkiezing krijgt Water Natuurlijk de meeste stemmen.

In Capelle hebben 25.597 mensen een geldige stem uitgebracht voor de Provinciale Staten, dit is een opkomst van 50,6%. En 25.157 Capellenaren brachten een geldige stem uit voor de Waterschappen, dus een opkomst van 47,0%.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2019

Hieronder ziet u de voorlopige Capelse uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. In de tabel kunt u de uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten 2019 in Capelle vergelijken met die van 2015.

Uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2019
Lijst Partij 2015 2019
1 VVD 15,3% 14,4%
2 PVV 16,3% 7,8%
3 D66 11,4% 6,9%
4 CDA 9,0% 5,3%
5 PvdA 9,6% 8,2%
6 SP 11,0% 4,8%
7 SGP 8,5% 7,1%
8 ChristenUnie 5,6% 6,0%
9 GroenLinks 2,7% 7,3%
10 Partij voor de dieren 4,2% 4,3%
11 50+ 5,4% 5,9%
12 Denk - 1,1%
13 Nida - 0,2%
14 Code Oranje - 0,3%
15 Forum voor Democratie - 19,4%
16 Vereniging Lokale Partijen Zuid-Holland 0,4% 1,0%
Overige Partijen 0,6% -
Opkomstpercentage 43,2% 50,6%

De partijen waarbij in de kolom van 2015 een streepje staat, deden toen niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Onder 'Overige partijen' zijn de partijen samengevat die wel deelnamen aan de verkiezingen van 2015, maar niet aan die van 2019.

Processen verbaal

Bekijk de processen verbaal van de Provinciale Statenverkiezing in Capelle aan den IJssel. De processen verbaal liggen ook ter inzage bij het Team verkiezingen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Uitslag Waterschapsverkiezingen 2019

Hieronder ziet u de voorlopige Capelse uitslagen van de Waterschapsverkiezingen. In de tabel kunt u de uitslagen van de verkiezingen voor het Waterschap 2019 in Capelle vergelijken met die van 2015.

Uitslag van de Waterschapsverkiezingen 2019
Lijst Partij 2015 2019
1 VVD 16,9% 17,8%
2 Water Natuurlijk 14,2% 25,1%
3 PvdA 15,1% 13,1%
4 CDA 10,7% 6,7%
5 SGP-Christen Unie 15,0% 13,2%
6 50PLUS 10,6% 13,3%
7 AWP niet politiek wel deskundig - 6,7%
8 Ons-Platteland - 4,1%
Overige partijen 17,6% -
Opkomstpercentage 40,1% 47,0%

De processen verbaal van de Waterschapsverkiezingen in Capelle aan den IJssel kunt u inzien op de verkiezingspagina op deze website. De processen verbaal liggen ook ter inzage bij het team verkiezingen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Definitieve verkiezingsuitslagen

De definitieve uitslagen worden later bekend gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.