Organisatie

Organogram

Bekijk de indeling van de ambtelijke organisatie.

Link

Werken bij Capelle

Bekijk wat Capelle allemaal te bieden heeft al werkgever. Ook een overzicht van de beschikbare vacatures.

Link

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een beslissing op een aanvraag. Dan kunt u bezwaar maken.

link

Privacy

Uw persoonsgegevens inzien, verbeteren of verwijderen of een datalek melden.

link

Nevenfuncties afdelingshoofden

Een overzicht van alle nevenfuncties die de afdelingshoofden hebben.

Link

Regelgeving

Alle regels die de gemeente heeft opgesteld, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Link

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Kijk of u een verzoek om informatie kunt indienen.

link

Missie en visie

Bekijk de doelstellingen van de gemeente en hoe het die wil bereiken.

Link

Inkoop, inhuur en aanbestedingen

Lees onder welke voorwaarden de gemeente diensten en producten inkoopt.

Link

Hergebruik overheidsinformatie

U kunt een verzoek indienen om overheidsinformatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel.

link